Monday, October 19, 2009

Job Vacancy | Kerja Kosong

Picture Credit : Job Vacancy | Kerja Kosong

For all unemployed graduate, job hunters or anyone who want to change jobs out there, these are the lists of jobs vacancy. Please check it out!

Pelbagai Jawatan
Tarikh tutup : 1 November, 2009
Sebarang maklumat lanjut, layari : http://kdhlib.gov.my/iklan.html

Pelbagai Jawatan
Tarikh tutup : 28 Oktober, 2009
Sebarang maklumat lanjut, layari : http://www.mpn.gov.my/pekerjaan_kerjaya

Pelbagai Jawatan
Sebarang maklumat lanjut, layari : http://www.bsn.com.my/kerjaya/kerjaya.asp

Pelbagai jawatan
Tarikh tutup : 26 Oktober, 2009
Sebarang maklumat lanjut, layari : http://www.pba.com.my/


Good Luck!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...